Siste nytt


Nye Ljosheim


Tegninger
Dugnad
Bilder underveis

Som dere alle vet, er vi midt opp i en krise i verden. Dette har også rammet oss i Norge, og myndighetene har lagt føringer for hvordan vi alle skal opptre. I lys av dette, ser vi oss nødt til å begrense antall dugnads arbeidere til 5 faste. Vi har diskutert om vi skal stoppe arbeidene, men har kommet til at vi må fortsette innenfor de rammer helsemyndighetene har satt. Det vil være svært ugunstig og usikkert for prosjektet å stoppe opp nå.

Dette strider mot alt vi står for i dette prosjektet. Vi ville selvfølgelig at alle skulle være med. Mange har gledet seg til oppstart, og jeg vet at flere kommer til å bli skuffet over dette. Vi er nødt til å vise ansvar i denne tiden, så derfor dette vedtaket.

Betongarbeidene kommer til å pågå ca 2 uker. Deretter tar tømrerne over og starter å reise nye Ljosheim i månedsskiftet april mai. Som dere alle vet er det mye arbeid som gjenstår etter at tømrerne er ferdige. Vi må be om at bildet endrer seg til etter ferien når vi skal fortsette arbeidet med innredning.

Byggekomitéen - 27.mars 2020

Oppslag


 

Inspirasjon


Møteopptak
Andakt
Fundament

Vi skal få lov til å være trygge hos Jesus. Han holder godt rundt oss og der er det godt å være. Han står med utstrakte armer og venter på at vi skal komme til ham.  Les mer...

  Elise Bro Lerstøl Muff

Aktiviteter


  • Alle
  • Møter
  • Bibelstudie
  • Sang og musikk
  • Ungdom
  • Barn