Siste nytt


Nye Ljosheim


Tegninger
Fremdrift
Bilder underveis

Fantastisk framgang kveld etter kveld, og en kan bli mo i knærne av mindre😇. Me registrere at snekkerlaget har ferdigstilt sitt oppdrag.
En kan vel si: vi er i rute.

Byggekommitéen 11.09.20

Oppslag


 

Høstens møter

På grunn av bygging av nytt bedehus og avstands-restriksjoner i forbindelse med covid-19, vil høstens møter foregå i gymsalen på skolen. Det fungerer utmerket til vårt bruk. Det blir ca to møter i måneden, og disse vil bli annonsert i kalenderen og på Facebook.

Velkommen alle sammen!

Inspirasjon


Møteopptak
Lysglimt
Andakt

Vi skal få lov til å være trygge hos Jesus. Han holder godt rundt oss og der er det godt å være. Han står med utstrakte armer og venter på at vi skal komme til ham.  Les mer...

  Elise Bro Lerstøl Muff

Aktiviteter


  • Alle
  • Møter
  • Bibelstudie
  • Sang og musikk
  • Ungdom
  • Barn