Prosjektet

Det er med stor glede vi nå tar fatt på en om- og utbygging av bedehuset vårt. En hjertelig takk til alle som har bidratt, bidrar og skal bidra i dette arbeidet.

Nedenfor kan du se de ulike generalforsamlings-vedtakene som er gjort for Nye Ljosheim.

Generalforsamling 04.12.19

Se presentasjonen som ble fremlagt.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

  • Generalforsamling vedtar å skrinlegge opprinnelig prosjekt, ta ned eksisterende bygg og bygge nytt ihht nye tegninger.
  • Byggekomiteen får mandat til å fullføre prosjektet i tråd med framlagt økonomisk plan og tidsskjema.
  • Det gis mandat til å øke gjeldsfinansiering med inntil 1,2 mill.