Dugnad

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse corona-epidemien, er ordinær dugnadsarbeid satt på vent. Arbeidet går sin gang, men med ikke mer en 5 personer til stede samtidig.

 


Nye Ljosheim hadde ikke vært mulig uten dugnad. Derfor er vi takknemlige for alle som på en eller annen måte er med og tar i et tak. Vi har organisert dugnaden i fire grupper og fordelt disse på hver sine datoer. Hver gruppe har hver sin leder/kontaktperson. Oppdateringer og meldinger legges ut på egen Facebook-side.

I utgangspunktet arbeides det fra 17.00 til 21.00 på hverdager og 10.00 til 17.00 på lørdager. I helgene serveres det også mat midt på dagen.

Står du ikke oppført på noen liste, men allikevel har lyst til å bidra, er du hjertelig velkommen, enten det er fast eller når det måtte passe.

 

4-6. nov - 21-23 nov - 2-4 des

 • Einar Heng
 • Leiv Åge Ånensen
 • John Arne Hemnes
 • Marton Knutsen
 • Elias Håland
 • Jøran Høynes
 • John Knutsen
 • Katrine Fossdal
 • Sandra Salvanes
 • Kristine Knutsen
 • Terje Rasmussen